تولید غذاده میگو

مرکز تولید غذاده اتوماتیک پرورش میگو

یکی از دستگاه هایی که در تولید گونه های آبزیان و به خصوص پرورش میگو بسیار مهم است و می تواند به پرورش مطلوب و مورد نظر شما کمک کند، غذاده اتوماتیک پرورش میگو اس

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید