مرجع خرید غذاده

مرجع خرید غذاده اتوماتیک پرتابی

در پرورش انواع آبزیان مانند ماهی و میگو یکی از موارد که بسیار حائز اهمیت است غذادهی به این موجودات است به طوری که با ریختن غذا بر آب اکسیژن مورد نیاز حیوانات کم

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید