هواده پدل ۳ اسب

مرکز تولید هواده پدل ویل ۳ اسب

یکی از دستگاه هایی که به صورت شناور روی آب قرار گرفته و به منظور هوادهی در مزارع ماهیان گرمابی و مزارع میگو مورد استفاده قرار می گیرد و از خود کارایی های مفیدی

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید